2. Sammenligning

2. Sammenligning

Sammenligningsinstrumentet fokuserer på den kognitive handling sammenligening, såsom at se efter ligheder og forskelle imellem ting i forhold til relevante og passende kriterier. Feuerstein's symbol for indtrumentet er to runde figurer, som begge har ligheder og forskelle. Ved mentalt at lægge den ene figur over den anden, er vi i stand til at identificere hvilke attributter, der er forskellige og hvilke der er ens.

Begge figurer består f.eks. af cirkler og er derfor ens i form, men de har deres farver placeret på forskellige steder - den til venstre er hvid på sort og den højre er sort på hvid.


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40