Learning Potential Assessment Device (LPAD)

LPAD er en metode og et sæt værktøjer, der giver mulighed for at evaluere en elevs læringsprocess og identificere kognitive funktioner, operationer og strategier til problemløsning. LPAD er baseret på Reuven Feuerstein’s teori om Strukturel Kognitiv Modificérbarhed (SCM), som antager at intelligens er dynamisk og modificérbar, ikke statisk og fast. LPAD er et glimrende alternativ til statiske IQ-tests fordi den fokuserer på elevens dynamiske potentiale i stedet for det aktuelle præstationsniveau. LPAD er interaktivt i sin natur på grund af testerens aktive mediering af eleven under testen.

LPAD's mål og procedure adskiller sig principielt fra statiske testmetoder, bl.a. ved at være procesorienteret i stedet for produktorienteret. Den undersøger elevens argumentationsprocess i stedet for målbare svar. LPAD sammenligner elevens præstationer med hans eller hendes egne præstationer på forskellige tidspunkter og under forskellige forhold i stedet for at sammenligne med aldersnormen. LPAD evaluerer elevens individuelle læringspotentiale og kognitive modificérbarhed i stedet for det aktuelle funktionsniveau. LPAD producerer aktive eksempler på kognitive forandringer i eleven og bruger disse i evalueringen. Resultatet af LPAD er en beskrivelse af elevens modificérbarhedsprofil, der inkluderer områder for kognitiv forandring og graden af forandring. På baggrund af LPAD-testen laves der anbedfalinger i forhold til psykologisk-læringsmæssige interventioner, som ofte vil indbefatte værktøjerne i Instrumental Enrichment (IE).

LPAD-kurserne er beregnet, men ikke begrænset til, psykologer, lærere, tale-/sprogpædagoger, fysioterapeuter og andet klinisk personale. Kurset omfatter oplæring i LPAD-instrumenterne, superviseret testerfaring og rapportskrivning.

 LPAD 1  - 8.-19. juli 2012 (kursusgebyr: 1.400,- EURO)

LPAD 2 - 8.-19. juli 2012 (kursusgebyr: 1.500,- EURO)(forudsætter forudgående deltagelse i LPAD 1)

LPAD-B til førskolebørn 8.-19. juli 2012 (kursusgebyr: 1.500,- EURO)(forudsætter forudgående deltagelse i LPAD 1 eller IE 1)


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40