Vil du være med, hvor proces bliver til indhold?

2014-07-16 15:12

Feuersteins metode i det 21. århundrede

Nu har du muligheden - i Danmark - at lære metoden, der allerede har hjuæpet millioner af mennesker verden over med at udvikle deres kognitive færdigheder og finde deres hvilende læringspotentiale frem...

Vi lever i teknologiens tidsalder og alverdens information er til rådighed for enhver med et tryk på en knap. Men kun de, som er i stand til at organisere og sortere al denne viden, kan arbejde med den og anvende dem til at opnå det, de ønsker sig.

I Feuerstein Scandinavia fokuserer vi på at det er vigtigt at tilegne sig lærings- og tænkefærdigheder for at kunne overleve og få succes i det 21. århundrede.

Feuersteins teori om Medieret LæringsErfaring (MLE) er beregnet til at lære mennesker i alle aldre lærings- og tænkestrategier og -færdigheder, som perception, opmærksomhed, sammenligning, klassificering, sortering og organisering af viden.

 

På vores kurser lærer du en lang række teknikker og værktøjer til Feuersteins teori om Medieret LæringsErfaring (MLE). Programmerne Feuerstein Instrumental Enrichment Standard (aldersgruppen 9-99) og Feuerstein Instrumental Enrichment Basic (aldersgruppe 4-9) er designet til at lære børn og voksne alle de kritiske færdigheder, der er behov for for at forbedre intelligens.

Tactile FIE er en særlig udgave af FIE Standard, der specifikt er rettet imod elever med ADHD, ADD, ordblinde, blinde og synshandicappede, særligt følsomme elever, elever med tale-/sprogvanskeligheder, elever med selvorganiseringsproblemer og elever med hukommelsesproblemer.

LPAD er Feuersteins dynamiske evakueringsværktøj, som består af et stort batteri af forskellig - også gængse - tests, som - brugt dynamisk - kan afsløre elevens potentiale og give anvisninger på hvordan det udnyttes bedst muligt.


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40