Sagt om Feuerstein's metode

2014-11-03 10:44

For mig har der været en rejse ind i en helt ny bevidsthed om hvordan børn lærer og også hvordan jeg selv lærer og specielt hvordan jeg underviser. Den medierende tilgang, som du bliver præsenteret for på kurset er langt mere effektiv. På samme tid oplever jeg eleverne få en meget større motivation med følgende bedre selvværd og langt større lyst til læring. Den største bonus for mig er at det har givet mig troen på at intet menneske er udenfor rækkevidde. Det giver en helt anden energi i forhold til arbejde og for de forældre vi omgås håb og tro på udvikling. Jeg har fået et system og nogle brugbare begreber til at beskrive og forstå det at arbejde med kognitive udfordringer på en langt mere kvalificeret måde. Det føles som om jeg tidligere har stået med en skovl, hvor jeg havde brug for en skalpel. Det er en kæmpe lettelse. Det skal dog siges at som med alle andre redskaber kommer det an på hånden der fører, og man skal øve sig og blive ved. Helt konkret bliver eleverne klogere af at forholde sig systematisk til hvordan de lærer, tænker, løser et problem og hvordan de bevidst trækker på egne erfaringer. De kan løse mere komplekse problematikker i forhold til eksekutive færdigheder, fagligt, og de bliver langt mere robuste i sociale sammenhænge, fordi ret hurtigt får øje på og kan begrebsliggøre sammenhængen mellem aktion og reaktion. Redskaberne du bliver præsenteret for lærer dig nogle principper du kan brede ud til mange andre modaliteter.


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40