TAKTIL/KINÆSTETISK FIE

KURSUS I FIE Tactile - Feuerstein's Instrumental Enrichment for personer, med opmærksomheds-, fokuserings- og koncentrationsvanskeligehder

Kurset afholdes: 

den 9.-13. maj 2016

den 12.- 16. september 

og den 14.-18. november

i Aarhus

Tilmelding nederst på denne side.

Du har allerede lært at bruge mindst de første fire instrumenter i Feuerstein Instrumental Enrichment Standard 1 og vil udvide dit træningsrepertoire med FIE Tactile, som er et sæt taktilt/kinæstetiske instrumenter, der er baseret på standardinstrumenterne.

Kurset henvender sig til lærer- og pædagogstuderende, pædagoger, lærere, psykologer, tale-/sprogpædagoger og forældre, der arbejder med børn, unge og voksne med et funktionsniveau på 9+ år. Kurset sætter deltagerne i stand til at hjælpe børn, unge og voksne med bl.a. ADHD med at træne deres fokusering,  opmærksomhed og kognitive færdigheder. 

Undervisningen foregår på let forståeligt engelsk og træner er en af The Feuerstein Institute's rutiberede og professionelle undervisere.

Hvorfor Tactile FIE? Fordi:
Berøring og bevægelse er en del af tænkeprocessen. Hver af elevens fingerbevægelser viser os ”skjulte” grunde til impulsive trial-and-error fejl. Mediatoren ser dem "online", samtidig med at eleven indsamler data, og sammenligner og analyserer sig hele vejen gennem det taktilt / kinæstetiske program.

FIE Tactile organiserer hånd-hjerne funktionen, hvilket forbedrer elevens kognitive processesering væsentligt.

FIE Tactile hjælper med at forbinde verbale koncepter med perceptuelle billeder, lærer sammenligning mellem auditiv og taktil information og åbner vejen for anvendelse af skematiske modeller i fagligt indhold lige fra matematik og læsning til naturfag og geografi.

FIE Tactile er især velegnet til at mediere:

  • Elever med ADHD og ADD

  • Blinde og synshandicappede

  • Elever med læsevanskeligheder

  • Umotiverede elever

  • Særligt følsomme elever

  • Elever med kommunikationsvanskeligheder

  • Elever med selvorganiseringsvanskeligheder

  • Elever med hukommelsesvanskeligheder

Programmet inkluderer følgende emner:

Taktil udforskning som værktøj til fokusering, organisering og arrangement af den undersøgende process hos elever med ADHD og ADD.

Korrektion af de mangelfulde, kognitive funktioner på en effektiv taktil / kinæstetisk måde.

Multi-sensorisk tilgang (berøring - bevægelse - lyd) til alle målpopulationer

Fordelene ved Taktil / kinæstetisk Medieret Læringserfaring

Taktile værktøjer til at skabe en aktiv og udforskende adfærd i børn med motiveringsvanskeligheder samt blinde elever.

Taktile FIE symbolrepræsentation som værktøj til forbedring af mental forestillingsevne og konceptuelisering hos elever med ADHD/ADD og blinde elever.

Produktion af reflektive, indsigtsfulde og introspektive tænkeprocesser gennem taktil Medieret Lærings Erfaring hos alle målpopulationer.

Taktil / kinæstetisk udvikling af en aktiv indlæringsholdning.

Du vi på kurset blive præsenteret for og undervist i programmets instrumenter samt få udleveret den tilhørende håndbog. FIE Tactile instrumenter er ikke inkluderet i kurset, men kan tilkøbes for ca. DKK 6.500,- (samtidig med tilmelding eller efterfølgende). 

Prisen for instrumenterne kan forekomme høj, men modsat instrumenterne til FIE Basic og FIE Standard, er der tale om genbrugelige instrumenter, og det er kun nødvendigt at investere i et enkelt sæt FIE Tactile Instrumenter.

I forhold til papirinstrumenterne (FIE Standard og FIE Basic) svarer et sæt Tactile FIE Instrumennter til 5 - 10 sæt FIE Standard instrumenter eller FIE Basic Instrumenter.

Deltagerne modtager Certificate of Instrumental Enrichment Tactile Mediator, udstedt af The Feuerstein Institute, efter fuldført kursus.

Pris inkl. håndbog (ex. instrumenter): DKK 8000,- ink. moms

Kurset er gyldigt i 4 år fra udstedelsen og fornyes i henhold til betingelserne for Continous Professionel Development (CPD), som består i indsendelse af verificeringsformular for implementering af FIE Tactile (formular findes på internettet) til The Feuerstein Institute i Jerusalem. Verificeringsformularen bekræfter at

a. deltageren har gennemført mindst 100 timers mediering med FIE Tactile instrumenterne

b. deltageren har gennemført 4 årlige forelæsninger og bestået test i materialet på The Feuerstein Institutes e-læringsplatform

 


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40