FIE Standard + FIE Tactile

Har du lyst til lære at hjælpe bl.a. børn med ADHD effektivt? 

På blot 14 dage (du har naturligvis fri i den mellemliggende weekend) i maj 2015 kan du tage både FIE Standard 1 (som er en forudsætning for at deltage i FIE Tactile) og FIE Tactile kan du være klar til at tageudfordringen op!

Og hvorfor skulle du så gøre det?

Fordi:
Berøring og bevægelse er en del af tænkeprocessen. Hver af elevens fingerbevægelser viser os ”skjulte” grunde til impulsive trial-and-error fejl. Dem ser mediatoren "online" med FIE Tactile, alt imens eleven indsamler data, sammenligner og analyserer sig hele vejen gennem det taktilt / kinæstetiske program.


Kurset foregår på let forståeligt engelsk af en af de rutinerede og professionelle trænere fra The Feuerstein Center i Jerusalem.

FIE Standard/FIE Tactile er især velegnet til at mediere:

  • Elever med ADHD og ADD
  • Blinde og synshandicappede
  • Elever med læsevanskeligheder
  • Umotiverede elever
  • Særligt følsomme elever
  • Elever med kommunikationsvanskeligheder
  • Elever med selvorganiseringsvanskeligheder
  • Elever med hukommelsesvanskeligheder

Programmet inkluderer følgende emner:

FIE Standard indeholder: 

·    Introduktion til teorien om Medieret Lærings Erfaring,

·    Analyse af kognitive funktioner i normaltudviklede personer og personer med særlige behov,

·    Kriterier og principper for mediering,

·    FIE lektionsplanlægning og forberedelse af brobygningsøvelser,

Omfattende instruktioner i brugen af de 4 instrumenter: Organisering af punkter, Orientering i rum 1, Sammenligninger, Analytisk perception.

Materialer: Alle deltagere får 3 sæt undervisningsmateriale til FIE Standard 1 på dansk samt samt Teacher's Guide til de 4 instrumenter på engelsk.

Deltagerne modtager desuden Certificate of Instrumental Enrichment Standard Mediator, udstedt af the Feuerstein Institute, efter at have fuldført hele kurset.

FIE Tactile indeholder:

Taktil udforskning som værktøj til fokusering, organisering og arrangement af den undersøgende process hos elever med ADHD og ADD.

Korrektion af de mangelfulde, kognitive funktioner på en effektiv taktil / kinæstetisk måde.

Multi-sensorisk tilgang (berøring - bevægelse - lyd) til alle målpopulationer

Fordelene ved Taktil / kinæstetisk Medieret Læringserfaring

Taktile værktøjer til at skabe en aktiv og udforskende adfærd i børn med motiveringsvanskeligheder samt blinde elever.

Taktile FIE symbolrepræsentation som værktøj til forbedring af mental forestillingsevne og konceptuelisering hos elever med ADHD/ADD og blinde elever.

Produktion af reflektive, indsigtsfulde og introspektive tænkeprocesser gennem taktil Medieret Lærings Erfaring hos alle målpopulationer.

Taktil / kinæstetisk udvikling af en aktiv indlæringsholdning.

Du vil på kurset blive præsenteret for og undervist i programets instrumenter samt få udleveret en håndbog til programmet. De tilhørende instrumeter er IKKE inkluderet i dette kursus men kan tilkøbes for ca. kr. 6.500,- (samtidig med tilmelding eller efterfølgende). Prisen kan forekomme ret kostbar, men modsat instrumentsættene til FIE Basic og FIE Standard er det kun nødvendigt at investere i et sæt FIE Tactile instrumenter, som kan genbruges igen og igen. I forhold til papirinstrumenterne til FIE Basic og FIE Standard, svarer et sæt Tactile instrumenter til ca. 9 sæt FIE Standard instrumenter hhv. 
5 sæt FIE Basic instrumenter.
Endelig er der mulighed for at købe 1/2 sæt instrumenter til ca. kr. 3.000,- hos The Feuerestein Center i Jerusalem, hvis man ikke mener at få brug for hele viften af instrumenter.
 

 


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40