FIE Standard eller FIE Basic

FIE Standard eller Basic – eller er det lige meget?

Jeg bliver jævnligt kontaktet for at rådgive om, hvilket kursus, det er mest hensigtsmæssigt at deltage på i forhold til hvilket behov der er, så her kommer nogle betragtninger i forhold til at vælge mellem FIE Basic og FIE Standard.

I midten af 1960-erne udviklede Reuven Feuerstein et sæt blyant-og-papir-opgaver, med hvilke man kan mediere manglende eller re-mediere ødelagte kognitive funktioner. Han kaldte Programmet, som består af 14 sæt instrumenter (værktøjer) Feuersteins Instrumental Enrichment – eller i den korte version FIE Standard. De 14 instrumenter i FIE Standard er beregnet til mediering af kognitive funktioner hos personer med en funktionsalder på over ca. 9 år.


FIE Basic er en række opgaver, der kom til for ca. 15 år siden og som er designet til at hjælpe personer med en funktionsalder fra 3-4 år til ca. 9 år med at udvikle universelle, grundlæggende koncepter, forbedre de kognitive funktioner, opbygge selvmotivering og forbedre social-emotionelle områder. Ligesom FIE Standard bruges Basic til at mediere eller re-mediere manglende eller mangelfulde kognitive funktioner, men samtidig skubber FIE Basic også på allerede fremspirende udvikling. Det vil sige, at hvor der allerede er en udvikling på vej, kan den boostes med FIE Basic. Derfor består FIE Basic også af både af emotionelt rettede og kognitivt rettede instrumenter, hvor FIE Standard alene handler om at mediere eller re-mediere kognitive funktioner.

FIE Basic er – ligesom sin ”storesøster” FIE Standard baseret på teorierne om Strukturel Kognitiv Modificérbarhed og Medieret Læringserfaring og i forbindelse med undervisning bliver der – uanset om vi taler Standard eller Basic – lagt stor vægt på at deltagerne får hele den teoretiske baggrund for det respektive sæt instrumenter med.

Umiddelbart kunne man måske fristes til at tro, at det er smartest at tage FIE Standard for at få den ”den rigtige teori”, men al den stund, at der er tale om vidt forskellige udviklingsmæssige udgangspunkter i de to sæt instrumenter, er der også tale om at se teorierne fra to vidt forskellige vinkler.

For at få fuldt udbytte af FIE Sandard, er det vigtigt at eleven allerede er i besiddelse af de kognitive OG emotionelle forudsætninger for at kunne gennemføre opgaverne, som ligger i FIE Basic. Logisk set vil et barn, der har fungeret kognitivt og følelsesmæssigt upåklageligt de første 8-9 år næppe have brug for FIE Basic, men omvendt vil de kognitive og emotionelle udfordringer, der kan være hos et barn på 3-8 år ikke blive tilgodeset i FIE Standard. Oprindelsen til indlæringsvanskelighederne hos et lille barn på under 8-9 år ligger jo næppe i 10-års alderen eller senere!

Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilket af de to sæt instrumenter, det giver mening at anvende til lige nøjagtig det eller de børn, man har til hensigt at mediere, hvis formålet skal være at hjælpe barnet med at lære at lære.


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40