FIE Standard 3 af 3

Kurset er for lærer- og pædagogstuderende, pædagoger, lærere, psykologer, tale-/sprogpædagoger og forældre, der arbejder med børn, unge og voksne, med et funktionsniveau på 9+ år.Kurset sætter deltagerne i stand til at hjælpe børn og unge med indlæringsvanskeligheder med at træne deres kognitive færdigheder. 

Undervisningen foregår på let forståeligt engelsk og træner er en af The Feuerstein Institutes's rutinerede og professionelle undervisere.

Deltagelse i FIE Standard 3 af 3 forudsætter certificering i FIE Standard 1 og 2.

Kursets indhold:

·    Introduktion til teorien om Medieret Lærings Erfaring,

·    Analyse af kognitive funktioner i normaltudviklede personer og personer med særlige behov,

·    Kriterier og principper for mediering,

·    Mål og delmål for klinisk og skolemæssig anvendelse af FIE-programmet,

·    FIE lektionsplanlægning og forberedelse af brobygningsøvelser,

Omfattende instruktioner i brugen af de 5 instrumenter: Orientering i rum 2, Numeriske progressioner, Transitive relationer, Syllogismer og Represental Stencils Design

Materialer: Alle deltagere får 3 sæt undervisningsmateriale på dansk samt samt Teacher's Guide til de fem instrumenter på engelsk.

Deltagerne modtager desuden Certificate of Instrumental Enrichment Standard Mediator, udstedt af the Feuerstein Institute, efter at have fuldført hele kurset.

Pris inkl. materialer: DKK 8000,- inkl. moms

Kurset er gyldigt i fire (4) år fra udstedelsesdatoen og fornyes i henhold til betingelserne for Continuous Professional Development (CPD), som er indsendelse til instituttet i Jerusalem af: verificeringsformular for implementering af FIE Standard (formularen fås hos The Feuerstein Institute), der bekræfter at:

a. deltageren har undervist mindst 100 timer med de fire FIE Standard 1 instrumenter, 

b. deltageren har gennemført 4 årlige forelæsninger og bestået test i materialet på The Feuerstein Institutes e-læringsplatform.

 

Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40