KURSER

Feuersteins metode i det 21. århundrede

Nu har du muligheden for - i Danmark - at lære metoden, der allerede har hjulpet millioner af mennesker verden over med at udvikle deres kognitive færdigheder og finde deres hvilende læringspotentiale frem...

Vi lever i teknologiens tidsalder og alverdens information er til rådighed for enhver med et tryk på en knap. Men kun de, som er i stand til at organisere og sortere al denne viden, kan anvende den og arbejde hensigtsmæssigt med den.

I Feuerstein Scandinavia fokuserer vi på det vigtige i at tilegne sig lærings- og tænkefærdigheder for at kunne overleve og få succes i det 21. århundrede.

Feuersteins teori om Medieret LæringsErfaring (MLE) er beregnet til at lære mennesker i alle aldre lærings- og tænkestrategier og -færdigheder, som perception, opmærksomhed, sammenligning, klassificering, sortering og organisering af viden.

På vores kurser lærer du en lang række teknikker og værktøjer ud fra Feuersteins teori om Medieret LæringsErfaring (MLE). 

Programmerne Feuerstein Instrumental Enrichment Standard (aldersgruppen 9-99) og Feuerstein Instrumental Enrichment Basic (aldersgruppe 4-9) er designet til at lære børn og voksne alle de kritiske færdigheder, der er behov for for at forbedre intelligens.

Tactile FIE er en særlig udgave af FIE Standard, der specifikt er rettet imod elever med ADHD, ADD, ordblinde, blinde og synshandicappede, særligt følsomme elever, elever med tale-/sprogvanskeligheder, elever med koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder.

 

LPAD er Feuersteins dynamiske evalueringsværktøj, som består af et stort batteri af forskellige - også gængse - tests, som - brugt dynamisk - kan afsløre elevens potentiale og give anvisninger på hvordan det udnyttes bedst muligt.

        


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40