Der er efterhånden et stigende antal forældre, der vælger selv at træne deres børn, og fere og fere vælger at det skal ske efter Feuersteins metode.

På nedenstående links kan du finde mange flere informationer om, hvordan du finder rundt i dette system og hvordan du søger og gennemfører et hjemmestræningsforløb.

Social- og indenrigsministeriet:

https://sim.dk/arbejdsomraader/handicap/saerlig-stoette-til-boern-og-unge/hjemmetraening.aspx

DUKH

https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/hjemmetraening-born

Og her kan du finde den aktuelle Håndbog om Hjemmetræning:

Håndbog om hjemmetræning.pdf (6104320)

Har du brug for hjælp til at sætte en ansøgning om hjemmetræning sammen, kan du henvende dig til:

Kis Holm Laursen i Århus      (tryk på billede for kontaktinfo)     

 

 

 

 

 

 

 

eller

Gethe Damon i København på tlf: 28 26 52 36


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40