Professor Feuerstein er i dag anerkendt som verdenskendt kognitiv psykolog.

Fra 1940-44 var prof. Feuerstein meddirektør og lærer på School for Disadvantaged and Disturbed Children i Bukarest (Rumænien). Fra 1945-48 var han speciallærer og rådgiver i ungdomsbyer i Israel, hvor han arbejdede med børn og unge, som havde overlevet Holocaust.

I 1950’erne studerede prof. Feuerstein ved Geneve Universitet i Schweiz under Jean Piaget og Andrey Rey for at opnå sin afsluttende eksamen i generel og klinisk psykologi. Samtidig deltog han i forelæsninger med Carl Jaspers, Carl Jung, og L. Szondy. Han fortsatte sine studier for at få sin Ph.D. i udviklingspsykologi med fokus på klinisk, kognitive og tværkulturelle perspektiver ved Sorbonne i Frankrig.

Fra 1950 til 1954 var prof. Feuerstein direktør for Psykologisk Service for Youth Aliyah i Europa, med ansvar for placering af kommende immigranter fra Marokko, Tunisien, Algeriet, Egypten og Europa i forskellige udannelsesprogrammer i Israel. I denne periode forskede han i Marokkanske, jødiske og Berbiske børn sammen med adskillige medlemmer af “Geneve-skolen" inklusive professors André Rey, Marc Richelle, og Maurice Jeannet. Det var i dette tidsrum at meget af det psykologiske datagrundlag blev indsamlet, som bidrog til prof. Feuerstein’s udvikling af konceptet om kulturelle forskelligheder og kulturel deprivering. Det var også på dette tidspunkt at han udviklede sin arbejdshypotese om svagt fungerende børn og deres potentiale for forandring - idag kendt som teorien om Strukturel Kognitiv Modificérbarhed (Structural Cognitive Modifiability (SCM)).

I 1965 udpegede Hadassah-WIZO-Canada Research Institute i Jerusalem (som senere skulle blive til International Center for the Enhancement of Learning Potential (ICELP) prof. Feuerstein som direktør.

Fra 1993 var professor Feuerstein præsident for International Center for the Enhancement of Learning Potential (ICELP) i Jerusalem. Hans livsværk og det centrale omdrejningspunkt for ICELPs aktiviteter har hele tiden været udvikling af teorierne om Strukturel Kognitiv Modificering (SCM) og Medieret Læring (Mediated Learning Experience (MLE)) og de anvendte systemer for Dynamisk Evaluering (Dynamic Assessment (LPAD)), programmet Instrumental Berigelse (Instrumental Enrichment (FIE)) og skabelsen af modificerende omgivelser.

Han har integreret forskning, træning og serviceaktiviteter i sit arbejde med børn og voksne med behov for kognitiv udvikling og forbedring. I prof. Feuerstein's forskning og udviklingsarbejde finder vi studier over Holocaust-overlevere, nye immigranter, børn og unge med Down syndrom, hjerneskadede og børn med autismespektrumforstyrrelser. Han var involveret i løbende udvikling af dynamisk kognitiv evaluering og Instrumentale Berigelsesteknikker for børn og voksne.

Hans arbejde dækker bl.a. diverse befolkningsgrupper i USA, bl.a. fattige børn, særligt begavede, kulturelt depriverede elever, lavt præsterende børn og voksne, tosprogede elever, børn med særlige behov og personer, der har været udsat for ulykker, der har givet dem hjerneskader.

Professor Feuerstein's indflydelse er steger i takt med at han er blevet anerkendt som en af de første, der fremsatte den radikale påstand at intelligens ikke er STATISK, men snarere fleksibel, plastisk og modificérbar.


Kontakt

Feuerstein Scandinavia

Rosensgade 24
8000 Aarhus C

Tlf. 30 31 70 40